HOME ABOUT PROJECT CONTACT

บริการ
 
 
 
     
 
สระว่ายน้ำ

คำแนะนำ
เตรียมพร้อมก่อนมีสระว่ายน้ำ

สำหรับคนที่กำลังปลูกบ้านแล้วคิดจะสร้างสระว่ายน้ำ ไว้ในบ้าน รวมถึงสถาปนิก
ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านพักอาศัยที่มีสระว่ายน้ำ ควรเตรียมองค์ประกอบเหล่านี้เผื่อไว้ เพื่อให้
ผู้รับเหมาที่จะก่อสร้างสระว่ายน้ำทำงานได้สะดวกขึ้น
- สำหรับสระน้ำแบบน้ำล้นควรเตรียมพื้นที่ทำบ่อเก็บน้ำสำรองเพื่อพักน้ำและทำความสะอาดโดย
ตำแหน่งที่เหมาะสมควรอยู่ใต้หรือติดกับสระน้ำ
- ในกรณีที่ใช้ระบบหมุนเวียนน้ำในสระแบบน้ำล้น (จะกล่าวถึงรายละเอียดอีกครั้งในส่วนงานระบบ) ห้องสำหรับ
ระบบปั้มและพื้นที่เก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ ควรมีขนาดไม่ตำกว่า 2x3 เมตร สูง 2.50 เมตร ไม่จำเป้นต้องติด
กับสระว่ายน้ำแต่ไม่ควรห่างเกิน 15 เมตร
- ระบบไฟฟ้าที่จะต้องเดินสายไฟสู่ดวงโคมใต้สระหรือผนังสระ (ในกรณีที่ต้องการติดตั้งดวงไฟใต้สระน้ำ)

 

โครงสร้างสระว่ายน้ำ
เนื่องจากการสร้างสระว่ายน้ำในบ้านจัดว่าเป้นการลงทุนระยะยาว และเป็นการก่อสร้างเฉพาะทาง
ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เจ้าของบ้านจึงควรพิจรณาเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้สระว่ายน้ำ
ที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ และข้อสำคัญต้องก่อสร้างเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นด้วย

โครงสร้างของสระว่ายน้ำสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทได้ดังนี้
1. สระว่ายน้ำโครงสร้างถาวร
เป็นสระว่ายน้ำที่ก่อสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้าง ณ ที่ก่อสร้างนั้น
2. สระว่ายน้ำสำเร็จรูป
เป็นสระว่ายน้ำที่ติดตั้งบนโครงสร้างรับน้ำหนักที่เตรียมใว้มี 2 ลักษณะ คือ ใช้แผ่นพาลสติกพิเศษปูเพื่อกักเก็บน้ำ
และอีกรูปแบบหนึ่งคือ สระที่หล่อผนังและพื้นด้วยวัสดุประเภทพอลิเมอร์สระว่ายน้ำประเภทนี้จึงไร้รอยต่อและหมดปัญหา
การรั่วซึม ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา

 

ตารางเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของโครงสร้างสระว่ายน้ำทั้งสองประเถท    
ประเภท
 
ข้อดี
 
ข้อเสีย
         
สระว่ายน้ำโครงสร้างถาวร    - แข็งแรง ทนทาน เพราะก่อสร้างจากวัสดุที่มี    - ราคาค่าก่อสร้างสูง
       ความแข็งแรง    - การก่อสร้างยุ่งยาก ซับซ้อน และ
           ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนาน
         
     - สามารถออกแบบรูปทรง ความลึก และเลือใช้    - ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามากกว่า
       วัสดุได้หลากหลาย ทำให้เข้ากับพื้นที่ได้อย่าง    
       เหมาะสมและลงตัว    
     - สามารถเพิ่มลูกเล่นต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ    
       เช่น  การทำหาดทราย มีจากุซซี่นวดตัว  และ    
       การสอดแทรกพรรณไม้ให้สัมพันธ์กับสระว่ายน้ำ    
         
สระว่ายน้ำสำเร็จรูป    - ก่อสร้างง่าย ไม่มีวัสดุเลอะเทอะในระหว่างการ    - มีรูปแบบและรุปร่างที่ไม่หลากหลาย
       ก่อสร้าง      จึงอาจไม่เหมาะกับบางพื้นที่
         
     - ใช้เวลาในการก่อสร้างน้อย    - สระที่ใช้แผ่นพลาสติกเป็นวัสดุปุพื้นบ่อ
           อาจดูแลไม่สวยงาม  และสัมผัสของ
     - ควบคุมงบประมาณการก่อสร้างได้ดี  ไม่บานปลาย      พื้นสระไม่เนียนเรียบเท่ากับสระที่หลอฃ
           จากพอลิเมอร์
         
     - ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลง    - ไม่สามารถเล่นระดับหรือมีลุกเล่นที่
       และรื้อถอนง่าย      หลากหลายได้

 

งานระบบสระว่ายน้ำ
ปัจจุบันระบบหมุนเวียนน้ำในสระว่ายน้ำที่นิยมใช้มีอยุ่ 2 ประเภท ได้แก่
1. ระบบสกิมเมอร์ (Skimmer System)
น้ำในสระจะถุกนำไปบำบัดโดยผ่านช่องด้านข้างของผนังสระ ทำให้ผิวน้ำอยุ่ในระดับ
ตำกว่าพื้นรอบสระประมาณ 4-10 เซนติเมตร โดยไม่จำเป็นต้องมีถังพักน้ำ จึงประหยัด
มีราคาถูกกว่าระบบน้ำล้น ในปัจจุบันผู้ผลิตได้พัฒนาระบบสกิมเมอร์ให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
โดยออกแบบเป็นเครื่องกรองสำเร็จรูปติดตั้งกับผนังขอบสระและไม้ต้อเดินท่อ แต่ข้อจำกัด
ของระบบนี้คือ เหมาะกับสระที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 12x6 เมตร
2. ระบบน้ำล้น (Overflow System)
น้ำในสระจะถูกนำไปบำบัดโดยการทำให้น้ำล้นออกมายังรางน้ำล้นข้างสระ แล้วไหล
ไปยังถังพักน้ำ (Surge Tank) ก่อนจะปั๊มไปผ่านเครื่องกรองน้ำในห้องเครื่อง
ระบบน้ำล้นเหมาะกับผุ้ที่ต้องการสระว่ายน้ำแบบไม่มีขอบสระ ผิวน้ำดูตึงสวยเพราะอยุ่ใน
ระดับเดียวกับพื้นรอบสระ แต่ก็มองเห็นรางน้ำล้นได้โดยทำขอบให้ต่ำกว่าระดับสระมากๆ
แต่วิธีนี้เหมาะกับสระน้ำที่อยู่บนหน้าผาหรืออยู่บนเนิน เพราะให้ความรู้สึกเหมือนน้ำตก

 

ตารางสรุปข้อเปรียบเทียบของสระว่ายน้ำทั้งสองระบบ
ระบบ
 
ราคาอุปกรณ์(บาท)
 
รูปแบบ
         
สกิมเมอร์   ประมาณ 200,000    - ไม่ต้องมีถังพักน้ำหรือห้องเครื่อง
         - ไม่จำเป็นต้องเดินท่อ
         - ปัจจุบันมีเครื่องกรองชนิดสำเร็จรูปพร้อมระบบกรองในตัว
           ขนาดเล็กกระทัดรัด และสามารถติดตั้งได้ที่ขอบสระ
         - ประหยัดน้ำ
         - เหมาะกับสระว่ายน้ำขนาดเล็ก 12x6 เมตร
         
น้ำล้น   ประมาณ 240,000    - ต้องมีห้องเครื่องและถังพักน้ำ ( Surge Tank)
         - ต้องมีการเดินท่อเพื่อนำน้ำไปยังห้องเครื่อง
         - สระไม่มีขอบจึงดูสวยงาม
         
* เปรียบเทียบโดยใช้สระว่ายน้ำขนาด 4x8 เมตรเป็นเกณฑ์ ส่วนราคาโครงสร้างสระขึ้นอยู่กับสภาพที่ดินและโครงสระที่เลือกใช้

 

ระบบบำบัด
สำหรับระบบบำบัดน้ำในสระหรือเคมีภัณฑ์ที่นิยมใช้ในการบำบัดน้ำมีอยู่ 3 ระบบ
1. ระบบคลอรีน
เป็นระบบฆ่าเชื้อโรคที่นิยมใช้กันมาก เพราะมีราคาถุกและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำพอสมควร
คลอลีนที่จำหน่ายในท้องตลาดมักอยู่ในรูปของเหลว เม้ด และผง เพียงแค่ละลายลงในสระว่ายน้ำ
ก็สามารถฆ่าเชื้อดรคได้แล้ว แต่ค่า PH ของน้ำที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการทำงานของคลอรีนควรอยู่ระหว่าง
7.2-7.8 หากมีค่าสุงแสดงว่าน้ำมีความเป็นกรดด่างสูงมาก ควรเติมกรดเพื่อปรับสภาพน้ำ และหากน้ำในสระมีค่า
ph ต่ำ คือมีความเป็นกรดสูง ก็ต้องเติมสารที่เป็นด่างจำพวก Buffer หรือ Soda Ash เพื่อปรับสภาพน้ำ
ให้เป้นกลาง คลอรีนเป้นสารที่ทำให้เกิดความระคายเคืองกับผิวหนังได้ ดั้งนั้นการละลายคลอรีนจึงควรทำ
ในช่วงเย็น หลังจากที่ใช้สระแล้ว และควรเปิดเครื่องกรองให้ทำงานไว้อย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : สำหรับสระว่ายน้ำขนาด 8x4 เมตร เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน
(ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับปริมาณการใช้งานสระว่ายน้ำและสภาพอากาศ)
2. ระบบน้ำเกลือ
ปัจุจุบันมีการค้นพบวิธีการใหม่เพื่อควบคุมความสะอาดของน้ำด้วยระบบเกลือ ซึ่งมีความปลอดภัย
กว่าการใช้คลอรีนแบบเดิม โดยอาศัยเครื่องฟอกน้ำบรรจุเกลือที่มีสมรรถนะสูง เรียกว่า Salt-Chlorinator
สามารถรักษาน้ำให้สะอาดเหมือนน้ำในทะเล (แต่ความเค็มน้อยกว่าน้ำทะเล 10 เท่า) เนื่องจากเกลือ
ที่ใช้เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติจึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
ให้กับผิวหนังอีกด้วย แต่ราคาค่าติดตั้งค่อนข้างสูง และมีความเป็นด่าง จึงทำให้น้ำในสระมีรสกร่อยเล็กน้อย
ค่าใช้จ่าย : สำหรับสระว่ายน้ำขนาด 8x4 เมตร ราคาค่าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเกลือประมาณ
40,000-50,000 บาท และเสียค่าดูแลรักษาประมาณ 400-600 บาทต่อเดือน
3. ระบบโอโซน
เป็นระบบที่นำเอาก๊าซโอโซนซึ่งผลิตจากเครื่องอัดอากาศมาบำบัดน้ำสระ เป็นระบบใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงและไมมีสารตกค้างในน้ำ ระบบโอโซนจะมีระยะเวลาในการฆ่าเชื่อโรคสั้นก่าระบบอื่น
และมีราคาติดตั้งค่อนข้างสูง
ค่าใช้จ่าย : สำหรับสระว่ายน้ำขนาด 8x4 เมตร ราคาค่าติดตั้งระบบโอโซนประมาณ 150,000-200,000 บาท

 

ตารางสรุปข้อเปรียบเทียบของระบบบำบัดระหว่างสระว่ายน้ำทั้งสามระบบ
ประเภทของเคมีภัณฑ์
ข้อดี
ข้อเสีย
ค่าติดตั้งระบบ
ค่าดูแลรักษา
ระยะเวลาในการ
(บาท)*
(บาท/เดือน)**
ฆ่าเชื้อโรค
คลอรีน  - มีราคาถูก  - อาจเกิดการระคายเคือง ไมมี  3,000-4,000  หนึ่งเดือน
 - หาซื้อได้ง่าย    กับผิวหนังได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับ
 - ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม  - มีกลิ่นเหม็นที่เกิดการ ปริมาณการให้งาน
   เพื่อบำบัดน้ำ    ระเหยของคลอรีน สระว่ายน้ำเละ
 - เสียค่าใช้จ่ายในการเติม สภาพอากาศ
   คลอลีนเป็นประจำ
เกลือ  -ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง  - ราคาค่าติดตั้งค่อนข้างสูง 40,000- 400-600 หนึ่งเดือน
   หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  - มีความเป็นด่างจึงทำให้ 50,000 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
 - เพิ่ทความชุ่มชื้น    น้ำในสระมีรสกร่อย ปริมาณการใช้งาน
   ให้กับผิวหนัง    เล็กน้อย สระว่ายน้ำและ
สภาพอากาศ)
โอโซน  -ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำ  -ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อโรค 150,000- ไม่มี 2 สัปดาห์
   ค่อนข้างสูง    สั้นกว่าระบบอื่น 200,000
 - ไม่มีสารตกข้างในน้ำ  - มีราคาค่าติดตั้งสูง
หมายเหตุ
*สำหรับสระว่ายน้ำขนาด 8x4 เมตร
**ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสระว่ายน้ำประกอบด้วยค่าสารเคมีทำความสะอาดสระ ค่าไฟฟ้า และค่าแรง
 

 

ออกแบบเขียนแบบ
ควบคุมโครงการ
รับเหมาก่อสร้าง
-อาคารทุกชนิดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
-สระว่ายน้ำ
-บ่อบำบัดน้ำเสีย
-ขุดดิน,ถมดิน,ทำถนนคอนกรีต,ถนนลาดยาง,วางท่อระบายน้ำ
สำรวจเพื่อการออกแบบ , สำรวจเพื่อการก่อสร้าง
ให้เช่ารถขุดขนาดเล็ก-ใหญ่ , ชุดบดอัด
ระบบประปา สุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง
       
 
y©2007,Construction Chiangmai Update: Thursday, September 6, 2007 9:28 PM 140/1 moo 7 Nongpakrung Muang Chiangmai 50000 TEL.08-9430-3957 053-851441 Fax 053-851442 peumpoon@hotmail.com